-->

کمباین سهند

کمباین سهند
 
– استوانه کوبنده 1.06 متر – چهار عدد کاهپران بهمراه چنگک هاي تشديد کننده براي جدا شدن محصول و مخزني به حجم 3200 ليتر مي باشد که با اين مشخصات شما مي توانيد مزرعه خود را بدون نيازهاي جانبي بطور کامل با کيفيت عالي برداشت نمائيد ? حتي مي توانيد در مزارع ناهموار نيز محصولات را با کمترين تلفات برداشت کنيد.

تصور کنيد که :محصول رسيده و آماده برداشت مي باشد حاصل يکسال کار و سرمايه در موارد همچون کاشت ? داشت و در نهايت برداشت با اين شرايط کمباين سهند تضميني است براي سرمايه و کار شما و آن بخاطر عملکرد بالاي اين کمباين در امر برداشت محصولات مي باشد.عملکرد هر کمباين توسط مقدار محصول ورودي به داخل کمباين تخمين زده مي شـود و مبـتني بر بـرش تميــز و تغـذيه سريـع محصـول به داخـل کمبـاين مي باشـد. محصولات خوابيده (ورس) و پا کوتاه? بايستي همانند محصولات ايستاده(پا بلند) برداشت شوند بدين منظور بهترين مکانيزم هد سهند به جهت داشتن فاصله مناسب بين تيغه هاي برش و مارپيچ تغذيه مي باشد که تحت همه شرايط زراعي بدون کشيدن ساقه ها و کندن آنها از زمين بهترين برش را انجام مي دهد
 
با تنظيم دور پروانه (هد) و تنظيم موقعيت چنگکهاي فنري آن و فاصله افقي و عمودي توسط راننده به وسيله کنترل هيدروليکي و مکانيکي مي توانيد تحت همه شرايط بهترين محصول را با بالاترين عملکرد برداشت کنيدکمباين سهند به يکي از بهترين و عملکردي ترين کوبنده ها تجهيز شده است اين سيستم به خـاطر جدا کردن و کوبيدن عالـي محصـول داراي شـهرت خاصي مي باشد اين کوبنده همچنين کلش را تحويل کاهپران ها مي دهد فاصله کوبنده – ضد کوبنده و همچنين سرعت کوبنده از کابين راننده قابل تنظيم مي باشد

خط انتقال نيرو کاملا پايدار و به طور اتوماتيک در حالت پايا نگه داشته مي شود حتي در شرايط نامساعد زراعي تله سنگ مانع ورود سنگ ها و اشيا سنگين به داخل خرمنکوب مي گردد
جداسازي کامل
کاهپران های عـريض و طويل بستـر مناسبي براي جـداسازي محصـول فراهـم مي آورند. ارتفاع و نوسان کاهپران ها پس از ساليان متمادي تجربه و مطالعه فني توسط تيم مهندسي به دست آمده است. پله اي و دنباله دار بودن کاهپرانها سبب جدائی بيشتر محصول گشته و جداسازي دانه از کلش بيشتر مي گردد سيستم کاهپران ها به صورت مجزا عمل مي کنند سوراخهاي درشت در سطح فوقاني کاهپران ها باعث هدايت دانه ها به داخل کمباين مي شود


سيستم تشديد آشفتگي
سيستم تشديد آشفتگي محصول در بالاي کاهپران ها ضروري است که جزء مکانيزم کمباين سهند بوده و منجر به افزايش بازده کاهپران ها مي شود اين مکانيزم در بالاي کاهپران ها تعبيه شده است که محصول را از روي کاهپران ها برداشته و دوباره به روي آن ها مي اندازد ضمن اينکه يک حرکت در خلاف جهت ? به محصول مي دهد. از اين رو دانه به مراتب بيشتر از حالت قبل از کلش جدا مي گردد و در نتيجه شما ازحداکثر راندمان برخوردار خواهيد شد حتي اگر شرايط برداشت کاملا ايده آل نباشد
کيفيت محصولات
مخزن دانه عاري از هر گونه کاه و کلش بوده و با دانه تميز پر مي شود – حجم مخزن 3200 ليتر معادل2.5 تن گندم بوده که تخليه مخزن با کنترل هيدروليکي توسط لوله تخليه با سرعت عمل بيشتري انجام مي گيرد


سيني اوليه دانه
اين سيني که طـويل و عـريض بــوده به صـورت مقـدمـاتي باعـث درجـه بندي محصـولات واقـع بر روي آن ( کـاه و کـلش و دانـه ) مي گردد. اين سيني که به آساني بر روي کمباين سهند نصب مي شود باعث بهبود تميزشدگي دانه مي گردد

دمش کافی برای شرایط مختلف
توسط يک عدد دمنده طولي ?جريان هوا به صورت کاملا يکنواخت به سطح الک هاي بالايي و پاييني ( دو الک دهان قورباغه اي قابل تنظيم) دميده مي شود و باعث جدا شدن کامل کاه و ذرات سبک از دانه مي گردد شدت جريان هوا توسط تغيیر دور دمنده از طريق پولي دور متغير امکان پذير است.

کنترل کيفيت
حجـم و ترکيب کزل (محصول نيم کوب) اطلاعـات با ارزشي از چگـونگي تنظيمات کمبـاين را به راننده مي دهـد و راننده به خوبي مي تواند از عملکرد داخلي کمباين مطلع گردد

سیستم سه بعدی سهند در مزارع شیبداربیشتر مزارع شیب دارند
تمام مزارع و زمینها دارای زاویه هستند. هیچ مزرعه ای کاملاً مسطح نیست? پس باید به این موضوع توجه داشت . وقتی در یک شیب هستیم هر چند درصد این شیب کم باشد محصول روی الکها لیز می خورد و دمش (جریان) هوا? از آن مسیر با حداقل مقاومت صورت می گیرد.
هوای فن به صورت هوای باریک درمیآید وقسمت سربالائی الک باز می ماند. محصول سنگین باقیمانده به صورت یک محصول (خرمن) نفوذ ناپذیر و مخلوطی از کاه کلش درمی آید ? گندم با این مخلوط از قسمت عقب می ریزد و راننده سرعت را کم می کند تا میزان هد رفتگی کم شود
.


پاسخ ابتکاری
سهند با یک پاسخ ابتکاری و با یک سیستم سه بعدی متحرک جهت جریان شیب?این مسئله را حل کرده است الک بالائی یک ضربه اضافی مطابق با زاویه شیب دارد این ضربه اضافی اثرشیب را خنثی کرده و محصول را یکنواخت درتمام سطح الک می گستراند. این سیستم سه بعدی می تواند تا شیب 20% را بالانس کند و به راننده این امکان را می دهد که با حداکثر توان خروجی حرکت بکند این یک سیستم موثر جهت افزایش سرعت برداشت و کاهش تلفات است.


کمباین سهند